Simon & Gaare Design AS

Company details

Simon & Gaare : et konseptorium Simon & Gaare: a konseptorium

Det mangeårige samarbeidet mellom Jan Gaare og Simon er materialisert i et utviklingslaboratorium. The long-standing cooperation between Jan Gaare and Simon is materialized in a development laboratory. Med kompetanse innen grafisk design, web, industridesign og produktutvikling, ønsker vi å bidra til økt verdiskaping. With expertise in graphic design, web, industrial design and product development, we want to contribute to increased value. Vi har hoppet av tradisjonstoget, for å satse på en optimistisk og nyskapende fremtid. We have jumped by tradition train, to bet on an optimistic and innovative future.

Simon & Gaare har to fokusområder: Simon & Gaare has two focus areas:
: Vi skal være en pådriver innen konsept- og produktutvikling, med hovedvekt på problemløsing og produkter med egenverdi. : We're going to be a driving force within the concept and product development, with emphasis on problem solving and products with its own value.

: Vi løser kundebaserte oppdrag innenfor grafisk- og industridesign. We resolve customer-based assignments in graphic and industrial design. Målet er at kunden skal tjene på å benytte vår kompetanse. The goal is that the customer will gain by using our expertise. Vi ønsker å fortsette samarbeidet med våre kjernekunder, samt søke nye utfordringer. We want to continue the cooperation with our core customers, and the search of new challenges.

Post A Review

Listing added: Jan 22, 2009

Contact Information

Services

3D Design. Architecture. DTP. Graphic Design. Logo, Branding & Identity. Illustration. Industrial D

Industrial / product development Graphic design / communication design Web tools and interfaces Furniture, interior design and stand

Opening Hours

  • Monday 9:00-17:00
  • Tuesday 9:00-17:00
  • Wednesday 9:00-17:00
  • Thursday 9:00-17:00
  • Friday 9:00-17:00
  • Saturday Closed
  • Sunday Closed

Specials

No Specials

Simon & Gaare Design AS have not specified any specials at this time

Green Tab

Simon & Gaare Design AS did not specify any actions it takes to fight global warming.

Simon & Gaare Design AS Reviews

Post A Review

There are currently no reviews for Simon & Gaare Design AS.

Simon & Gaare Design AS categories