Redkiwi

Company details

Redkiwi is a professional web and eager to learn, where you as a customer number one state. Wij streven naar een win-win situatie met onze klanten; hoe meer resultaat u uit uw website haalt, hoe beter het uiteindelijk ook voor ons als webbureau is. We strive for a win-win situation with our customers, the more results you get from your website, the better it will eventually for us as web is. U kunt erop vertrouwen dat wij ‘nee’ verkopen als er voor u geen voordeel valt te behalen met de door ons aangeboden diensten. You can trust us' no 'to sell as there is no advantage for you to obtain the services offered by us.

Lang termijn relaties Long term relationships
Wij hechten veel waarde aan lange termijn relaties met onze klanten. We attach great importance to long-term relationships with our customers. We willen ervoor zorgen dat uw website altijd optimaal blijft functioneren. We want to make sure that your website is always optimal functioning. En met uw organisatie mee kan blijven groeien. And your body can continue to grow.

Onze waarden Our values
Redkiwi werkt vanuit de volgende kernwaarden: Redkiwi works from the following core values:

1. Creatieve klantgerichtheid: We zetten graag onze creativiteit voor u in. Creative customer: We like to put our creativity for you. We komen samen met u tot een ontwerp en een indeling van uw website, waarbij we rekening houden met uw persoonlijke wensen. We meet with you to design and layout of your website, which we take into account your personal needs. We dénken met veel plezier voor u en mét u. We think with a lot of fun for you and with you We zijn graag attent en u krijgt van ons alle persoonlijke aandacht. En als de site klaar is, dan verrassen we u met… We are happy to alert you and get all the personal attention. And if the site is ready, then surprise you with ...
2. Trots: Wij zijn bij Redkiwi graag trots op ons werk. Pride: We are proud to Redkiwi like our work. Trots op een bugsvrije oplevering. Proud to be a bug-free delivery. Trots op een enthousiaste opdrachtgever die ons ontwerp in een keer goedkeurt. Proud of an enthusiastic sponsor our draft once approved. Foto’s van opgeleverde websites hangen in ons kantoor te pronken. Photos of Web sites are delivered to our office to show off. Zo nu en dan gaat een teamlid voor deze foto’s staan, trots. Every now and then, a team member for these pictures, pride. Als de ontroering hem teveel dreigt te worden, leiden we hem met zachte hand terug naar zijn stoel. If the emotion he is likely to be too much, leyden it with soft hand back to his seat. “Kom, “zeggen we dan, “je volgende ontwerp wordt net zo mooi.” "Come," we say, "your next design is just so beautiful."
3. Daadkracht: We houden van aanpakken. Decisiveness: We love to tackle. Een afspraak is bij ons een belofte en geen voornemen. A deal is a promise to us and no intention. Het woord “eigenlijk” kennen we niet. The word "basically" we do not know. We leveren u wat we beloven. We deliver what we promise. We nemen onze verantwoordelijkheid voor u, als onze opdrachtgever. We take our responsibility to you, our customer.
4. Lol in ons werk: Bij Redkiwi geen éénpersoons-werkkamertjes. Lol in our work: If no single work Redkiwi rooms. Bewust kiezen we voor grote werkruimtes waar we iedere dag aan grote lange tafels met elkaar samen werken. We deliberately choose great work every day to which we long tables with large work together. Dat is niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om elkaar altijd te kunnen raadplegen, vragen te stellen, om bij elkaar te kunnen meekijken met ontwerpen, om van elkaar te leren en steeds kennis te kunnen delen. This is not just for fun, but also to always be able to consult each other, ask questions, in order to be able to watch each other designs, for mutual learning and growing knowledge to share. We lunchen altijd met zijn allen, soms buiten de deur, als we een geslaagde oplevering mogen vieren of een nieuwe opdracht mogen verwelkomen. We always have lunch with everyone, sometimes outside the door, as we celebrate the successful completion may or may welcome a new contract.

Post A Review

Listing added: Jan 22, 2009

Contact Information

 • www.redkiwi.nl
 • +31 10 2819633
 • Schiedamsesingel 183

  Rotterdam, 3012 BB
  Netherlands

Services

typo3 content managment system integration. Multimedia. Web Design.

Internet strategy Webdesign Website construction Website maintenance Hosting & Services Website reporting Search engine optimization Webmarketing

Opening Hours

 • Monday 9:00-17:00
 • Tuesday 9:00-17:00
 • Wednesday 9:00-17:00
 • Thursday 9:00-17:00
 • Friday 9:00-17:00
 • Saturday Closed
 • Sunday Closed

Specials

No Specials

Redkiwi have not specified any specials at this time

Green Tab

Redkiwi did not specify any actions it takes to fight global warming.

Redkiwi Reviews

Post A Review

There are currently no reviews for Redkiwi.

Redkiwi categories